Văn phòng tư vấn doanh nghiệp uy tín tại Khánh Hòa  - Thành lập doanh nghiệp tại Khánh Hòa  - Thành lập công ty tại Khánh Hòa  - Đăng ký kinh doanh tại Khánh Hòa  - Thành lập công ty tại Nha Trang

Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên tại Khánh Hoà

Một trong những hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là chuyển từ công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên. Sau đây tư vấn Blue sẽ hướng dẫn doanh nghiệp Khánh Hoà thủ tục này.

Để chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên tại Khánh Hoà, có các hình thức chuyển đổi sau:

  • Một thành viên nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tương ứng của tất cả các thành viên còn lại;
  • Một thành viên là pháp nhân nhận góp vốn đầu tư bằng toàn bộ phần vốn góp của tất cả các thành viên còn lại;
  • Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là thành viên nhận chuyển nhượng hoặc nhận góp vốn đầu tư bằng toàn bộ phần vốn góp của tất cả thành viên của công ty.chuyen-doi-cong-ty-tnhh-hai-thanh-vien-tro-len-thanh-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-tai-khanh-hoa

Hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được quy đinh tại khoản 2 điều 25 Nghị định 78/2015/NĐ-CP như sau:

Trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

a) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

b) Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp;

c) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức;

d) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức;

đ) Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;

e) Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc chuyển đổi loại hình công ty.”

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, doanh nghiệp nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Khánh Hoà hoặc nộp trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo bằng văn bản ghi rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung; nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, phòng đăng ký kinh doanh Khánh Hoà cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Trên đây là tư vấn của tư vấn Blue về thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên. tư vấn Blue hy vọng đã giúp được bạn trong quá trình hoạt động doanh nghiệp của mình.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon