Văn phòng tư vấn doanh nghiệp uy tín tại Khánh Hòa  - Thành lập doanh nghiệp tại Khánh Hòa  - Thành lập công ty tại Khánh Hòa  - Đăng ký kinh doanh tại Khánh Hòa  - Thành lập công ty tại Nha Trang

Thủ tục thay đổi tỉ lệ vốn góp công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Khánh Hoà

Trong quá trình hoạt động công ty, vịệc nảy sinh thay đổi tỉ lệ vốn góp giữa các thành viên là một việc khó tránh khỏi. Sau đây tư vấn Blue hướng dẫn bạn thủ tục thay đổi tỉ lệ vốn góp công ty TNHH hai thành viên trở lên trở lên tại Khánh Hoà.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 thì khi công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Khánh Hoà thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Khánh Hoà.

thu-tuc-thay-doi-ti-le-von-gop-cong-ty-tnhh-hai-thanh-vien-tro-len-tai-khanh-hoa

Hồ sơ gồm:

  • Thông báo thay đổi tỷ lệ vốn góp theo mẫu quy định (do người đại diện theo pháp luật ký);
  • Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi tỷ lệ vốn góp của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;
  • Bản sao biên bản họp về việc thay đổi tỷ lệ vốn góp của Hội đồng thành viên, Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty, gồm:

– Thời gian và địa điểm họp; mục đích, chương trình họp.

– Họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo uỷ quyền dự họp; họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện uỷ quyền của thành viên không dự họp.

– Vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận.

-Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết.

– Các quyết định được thông qua.

– Họ, tên, chữ ký của thành viên, người đại diện theo uỷ quyền dự họp.

  • Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (đối với trường hợp thay đổi tỉ lệ vốn góp làm giảm vốn điều lệ). Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

Trường hợp thay đổi tỉ lệ vốn góp làm giảm vốn điều lệ đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định, doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành nghề đó. Khi ấy doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, doanh nghiệp nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Khánh Hoà. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ; nếu hồ sơ hợp lệ doanh nghiệp được nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là tư vấn của tư vấn Blue về thủ tục thay đổi tỉ lệ vốn góp công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Khánh Hoà. Mọi vấn đề thắc mắc hãy liên hệ với tư vấn Blue để được giải đáp nhanh chóng, kịp thời nhất.

 

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon