Văn phòng tư vấn doanh nghiệp uy tín tại Khánh Hòa  - Thành lập doanh nghiệp tại Khánh Hòa  - Thành lập công ty tại Khánh Hòa  - Đăng ký kinh doanh tại Khánh Hòa  - Thành lập công ty tại Nha Trang

Thủ tục mua lại phần vốn góp trong công ty TNHH

Công ty TNHH theo Luật doanh nghiệp được phân thành công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH từ hai thành viên trở lên. Mỗi loại hình doanh nghiệp có các đặc điểm pháp lý khác nhau và khi làm thủ tục chuyển nhượng lại phần vốn góp cũng khác nhau.

Tham khảo==> Thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa

1.Đối với công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH một thành viên do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu. Nếu chủ sở hữu công ty muốn chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho chủ sở hữu mới thì xảy ra hai trường hợp sau:

 • Một cá nhân hoặc tổ chức mua lại phần vốn góp: Nếu một cá nhân hoặc tổ chức mua lại phần vốn góp của công ty thì phải làm thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty. Toàn bộ quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu cũ sẽ được chuyển nhượng sang cho chủ sở hữu mới.
 • Nhiều cá nhân hoặc tổ chức mua lại phần vốn góp: Nếu trên 2 tổ chức hoặc cá nhân mua lại phần vốn góp thì khi chủ sở hữu chuyển nhượng phần góp vốn của mình trong công ty phải đồng thời chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Các thành viên mới có thể chuyển đổi thành công ty TNHH hoặc công ty cổ phần tùy số lượng thành viên tham gia và chiến lược phát triển của công ty. Chủ sở hữu của của công ty TNHH một thành viên có thể đồng thời là thành viên của công ty mới sau khi chuyển đổi hoặc  chấm dứt tư cách thành viên tùy vào phần vốn góp còn lại của họ sau khi chuyển đổi.

Thành lập doanh nghiệp

Hồ sơ mua lại phần vốn góp:

 • Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty;
 • Điều lệ công ty sau khi chuyển đổi;
 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty (Nếu có thay đổi đồng thời).

2. Đối với công ty TNHH từ hai thành viên trở lên

Thủ tục mua lại phần vốn góp của công ty TNHH từ hai thành viên trở lên được Luật doanh nghiệp quy định như sau:

 • Ưu tiên thành viên công ty mua lại phần vốn góp trước khi chuyển nhượng cho người khác không phải là thành viên công ty;
 • Sau khi chuyển nhượng, thành viên cũ có thể vẫn là thành viên của công ty tùy vào phần vốn góp của họ trong công ty;
 • Nếu thành viên còn lại trong công ty mua lại toàn bộ phần vốn góp của thành viên chuyển nhượng và công ty chỉ còn lại 1 thành viên thì phải đồng thời làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty TNHH một thành viên;
 • Sau khi mua lại phần vốn góp, các thành viên công ty có thể vẫn duy trì loại hình công ty TNHH hoặc chuyển đổi thành công ty cổ phần.

lua-chon-loai-hinh-doanh-nghiep

Hồ sơ mua lại phần vốn góp:

 • Thông báo thay đổi thành viên công ty TNHH;
 • Danh sách thành viên công ty sau khi thay đổi;
 • Hơp đồng chuyển nhượng phần vốn góp;
 • Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng.

Khách hàng tại Khánh Hòa có nhu cầu thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến doanh nghiệp, vui lòng liên hệ tới Tư vấn Blue để được hỗ trợ.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon