Văn phòng tư vấn doanh nghiệp uy tín tại Khánh Hòa  - Thành lập doanh nghiệp tại Khánh Hòa  - Thành lập công ty tại Khánh Hòa  - Đăng ký kinh doanh tại Khánh Hòa  - Thành lập công ty tại Nha Trang

Thủ tục giải thể công ty cổ phần tại Khánh Hoà

Khi hoạt đông kinh doanh của doanh nghiệp không thể tiếp tục được thì các chủ doanh nghiệp nên thực hiện các thủ tục tạm ngừng hoạt động hoặc thủ tục giải thể doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho mình và đảm bảo hoạt động quản lý doanh nghiệp của nhà nước. Sau đây tư vấn Blue hỗ trợ bạn thủ tục giải thể công ty cổ phần tại Khánh Hoà.

Giải thể doanh nghiệp là việc chủ thể doanh nghiêp tiến hành các thủ tục pháp lý về giải thể, nhằm chấm dứt tư cách pháp nhân và các quyền, nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp.

Theo Luật doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp chỉ được thực hiện thủ tục giải thể trong các trường hợp dưới đây:

 • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty đã Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Số lượng thành viên tối thiểu của công ty không còn được đủ theo quy định của Luật trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

thu-tuc-giai-the-cong-ty-co-phan-tai-khanh-hoa

Như vậy một doanh nghiệp giải thể có thể do do nghiệp đã đạt được những mục tiêu mà các thương nhân khi kinh doanh đã đặt ra hoặc bị giải thể theo quy định của pháp luật. Khi ấy thủ tục giải thể công ty cổ phần tại Khánh Hoà như sau :

Bước 1: Công bố thông tin về việc giải thể doanh nghiệp tại Khánh Hoà

Trước tiên, doanh nghiệp đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, trong đó phải đầy đủ các nội dung như sau:

 • Tên, địa chỉ, trụ sở doanh nghiệp;
 • Lý do giải thể;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp (thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể);
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 2: Xác nhận nghĩa vụ tại cơ quan hải quan

Sau  khi đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp tiến hành gửi công văn tới Tổng cục Hải quan xin xác nhận nghĩa vụ hải quan để giải thể doanh nghiệp. Trong vòng 10 -15 ngày cơ quan Hải quan ra thông báo về tình trạng hồ sơ Hải quan của doanh nghiệp.

Bước 3: Thủ tục tại cơ quan Thuế tại Khánh Hoà

 • Gửi công văn xin Giải thể lên Chi cục thuế Khánh Hoà
 • Gửi Công văn xin quyết toán thuế
 • Đóng các loại thuế còn nợ
 • Nộp phạt (nếu có)

Bước 4: Thủ tục tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp tại Khánh Hoà

 • Sau khi nhận được quyết định đóng cửa Mã số thuế, Doanh nghiệp gửi hồ sơ lên Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Khánh Hoà
 • Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Khánh Hoà cho Giấy tiếp nhận về việc giải thể.

Bước 5: Trả con dấu pháp nhân của doanh nghiệp tại Khánh Hoà

Sau khi có phiếu tiếp nhận của Phòng Đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp gửi hồ sơ xin trả dấu lên Công an tỉnh Khánh Hoà. Việc trả dấu cho cơ quan công an chỉ nên thực hiện sau khi cơ quan đăng ký kinh doanh có thông báo yêu cầu doanh nghiệp trả dấu.

Sau khi đã trả dấu, doanh nghiệp nộp văn bản của cơ quan công an xác nhận việc doanh nghiệp đã hoàn thành việc trả dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Kèm theo văn bản này, doanh nghiệp cần phải nộp bản báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

Bước 6: Trả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Khánh Hoà:

Công an tỉnh ra quyết định huỷ dấu, Doanh nghiệp gửi Quyết định huỷ dấu này lên Phòng đăng ký kinh doanh và chờ quyết định giải thể cuối cùng của Phòng Đăng ký kinh doanh.

Thủ tục giải thể hoàn thành khi Phòng Đăng ký kinh doanh ra Quyết định xoá tên Doanh nghiệp trong sổ Đăng ký kinh doanh.

Trên đây là thủ tục giải thể công ty cổ phần tại Khánh Hoà. tư vấn Blue hy vọng giúp được cho bạn phần nào trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Mọi vấn đề thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi, tư vấn Blue luôn lắng nghe bạn.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon