Văn phòng tư vấn doanh nghiệp uy tín tại Khánh Hòa  - Thành lập doanh nghiệp tại Khánh Hòa  - Thành lập công ty tại Khánh Hòa  - Đăng ký kinh doanh tại Khánh Hòa  - Thành lập công ty tại Nha Trang

Thành lập công ty TNHH tại Nha Trang

Loại hình công ty TNHH là sự lựa chọn phổ biến khi thành lập doanh nghiệp vì tính chất pháp lý và quy mô của loại hình này. Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định công ty TNHH gồm công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH từ hai thành viên trở lên.

1.Công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH một thành viên có một số  đặc điểm pháp lý sau:

 • Do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu;
 • Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Chủ sở hữu chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đăng ký.

Mô hình Công ty TNHH một thành viên tương đối đơn giản. Nếu chủ sở hữu là cá nhân, mô hình tổ chức thường là chủ tịch công ty. Đối với chủ sở hữu là tổ chức, phải có danh sách người đại diện theo ủy quyền, và trong trường hợp này mô hình tổ chức của công ty là Hội đồng thành viên.

thay-doi-ti-le-von-gop-cong-ty-tnhh-hai-thanh-vien-tai-khanh-hoa

Đối với công ty TNHH một thành viên, chủ sở hữu cá nhân có quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập doanh nghiêp:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Bản sao chứng thực cá nhận của chủ sở hữu là cá nhân;
 • Đối với chủ sở hữu là tổ chức: Bản sao đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập;
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với tổ chức làm chủ sở hữu.

2. Công ty TNHH từ hai thành viên trở lên

Một số đặc điểm pháp lý của công ty TNHH từ hai thành viên trở lên:

chuyen-doi-cong-ty-tnhh-hai-thanh-vien-tro-len-thanh-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-tai-khanh-hoa

 • Tối thiểu là 2 thành viên, tối đa là 50. Thành viên có thể là cá nhân hoặc tổ chức;
 • Có tư cách pháp nhân từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Các thành viên hợp lại thành hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên có quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty. Hội đồng thành viên bầu ra một người làm chủ tịch hội đồng thành viên.
 • Các thành viên công ty chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn cam kết góp vào doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH từ hai thành viên trở lên:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên;
 • Bản sao chứng thực cá nhân cuả thành viên là cá nhân, đăng ký kinh doanh của thành viên là tổ chức.

3. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Blue

Khách hàng chỉ cần cung cấp một số thông tin liên quan đến doanh nghiệp , tư vấn BLue sẽ thực hiện toàn bộ các thủ tục còn lại bao gồm:

 • Soạn hồ sơ;
 • Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước;
 • Theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ;
 • Lấy kết quả và trả kết quả cho khách hàng.
 • Khắc dấu miễn phí trong trường hợp thành lập mới hoặc thành lập chi nhánh công ty;
 • Thông báo mẫu dấu lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;
 • Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Tư vấn thuế, các thủ tục nộp thuế môn bài sau khi thành lập;
 • Hỗ trợ khách hàng có nhu cầu sử dụng hóa đơn tại cơ quan thuế;
 • Tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý liên quan

Khách hàng có nhu cầu thành lập công ty TNHH tại Nha Trang – Khánh Hòa ,liên hệ ngay tới Tư vấn Blue hoặc hotline của Công ty để được hỗ trợ. Trân trọng.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận