Văn phòng tư vấn doanh nghiệp uy tín tại Khánh Hòa  - Thành lập doanh nghiệp tại Khánh Hòa  - Thành lập công ty tại Khánh Hòa  - Đăng ký kinh doanh tại Khánh Hòa  - Thành lập công ty tại Nha Trang

Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần tại Khánh Hòa

Công ty cổ phần khi thành lập tối thiểu bao gồm 03 cổ đông sáng lập. Cổ đông sáng lập là cổ đông góp vốn thành lập doanh nghiệp, được ghi tên trong sổ cổ đông và trong Điều lệ công ty. Trong quá trình hoạt động, số lượng cổ đông của công ty có thể thay đổi do chuyển nhượng cổ phần hoặc góp thêm vốn góp. Dạ trên những nhu cầu trên, tư vấn Blue sẽ hướng dẫn bạn rõ hơn về thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần tại Khánh Hòa

tải xuống

 

I.Hồ sơ bao gồm:
1. Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập ( do người đại diện theo pháp luật ký)
2. Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi cổ đông sáng lập của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
3. Bản sao biên bản họp về việc thay đổi cổ đông sáng lập của Đại hội đồng cổ đông (có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc chữ ký của các cổ đông dự họp). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.
4. Danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi.
5. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các giấy tờ chứng thực việc hoàn tất chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho cổ phần.
6. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của cổ đông sáng lập mới.
(Nếu cổ đông sáng lập mới là tổ chức nước ngoài thì các loại giấy tờ chứng thực nêu trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự, có bản dịch sang tiếng Việt được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.)
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
II.Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

II.Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm. Nếu có vấn đề còn chưa rõ, hãy liên lạc ngay với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon