Văn phòng tư vấn doanh nghiệp uy tín tại Khánh Hòa  - Thành lập doanh nghiệp tại Khánh Hòa  - Thành lập công ty tại Khánh Hòa  - Đăng ký kinh doanh tại Khánh Hòa  - Thành lập công ty tại Nha Trang

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Khánh Hòa

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một trong những phương thức tái cơ cấu lại Doanh nghiệp. Thay đổi hệ thống quản lý, mô hình tổ chức của công ty. Luật Doanh nghiệp quy định các trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp như sau:

 • Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH
 • Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần và ngược lại;
 • Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên và ngược lại.

* Đối với chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ, không có tư cách pháp nhân và chủ Doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm về toàn bộ các loại tài sản của Doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển thành công ty TNHH hoặc công ty cổ phần.

 • Nếu chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên: Chủ doanh nghiệp tư nhân cũng chính là chủ sở hữu và là người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH.
 • Nếu chuyển đổi thành công ty TNHH từ hai thành viên trở lên: Số lượng thành viên công ty tối thiểu là 02, chủ doanh nghiệp tư nhân có thể không là thành viên công ty nhưng buộc phải là người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH.
 • Nếu chuyển đổi  thành công ty cổ phần: Số lượng cổ đông tối thiểu là 03; chủ doanh nghiệp tư nhân có thể là cổ đông công ty.

chuyển đổi loại hình

* Đối với chuyển đổi công ty TNHH.

Công ty TNHH một thành viên có thể chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty cổ phần hoặc công ty TNHH từ hai thành viên trở lên.

Cách thức chuyển đổi loại hình:

 • Chủ sở hữu công ty bán phần vốn góp của mình trong công ty cho thành viên/cổ đông mới, vốn điều lệ công ty không thay đổi;
 • Thành viên mới góp vốn vào công ty, trở thành thành viên/ hoặc cổ đông công ty cổ phần, đồng thời tăng vốn điều lệ của công ty.

*Đối với chuyển đổi công ty Cổ phần

Công ty cổ phần tối thiểu 03 cổ đông, một khi cổ đông công ty muốn rút khỏi công ty thì phải chào bán cổ phần của mình cho các cổ đông khác, trong trường hợp các cổ đông khác không mua, hoặc được Đại hội đồng cổ đông đồng ý thì mới được bán cổ phần của mình cho người khác không phải là cổ đông công ty.

Trong trường hợp Cổ đông đó bán lại cho các cổ đông khác, và số lượng cổ đông trong công ty dưới 3 cổ đông thì phải làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty TNHH.

chuyển-đổi-loại-hình-doanh-nghiệp-1-1

*Hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 • Giấy đề nghị đăng kí thành lập doanh nghiệp mới;
 • Điều lệ công ty mới sau khi chuyển đổi;
 • Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên, danh sách cổ đông đối với Công ty cổ phần;
 • Bản sao chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty/ của các thành viên/ của các cổ đông công ty tùy loại hình doanh nghiệp sau khi chuyển đổi.

Lưu ý: Các công ty mới sau khi được chuyển đổi sẽ giữ nguyên mã số Doanh nghiệp trong khi có thể thay đổi toàn bộ Nội dung đăng ký doanh nghiệp trước đây đã đăng ký, tuy nhiên tên công ty sẽ thay đổi ( Từ TNHH thành cổ phần hoặc ngược lại). Trong trường hợp có thay đổi về tên hoặc địa chỉ công ty thì Doanh nghiệp cần khắc lại con dấu và thông báo thay đổi con dấu lên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Khách hàng tại Khánh Hòa có nhu cầu sử dụng các dịch vụ tư vấn Doanh nghiệp uy tín, liên hệ tới tư vấn Blue để được các chuyên viên tư vấn thêm. Trân trọng./.

 

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon