Văn phòng tư vấn doanh nghiệp uy tín tại Khánh Hòa  - Thành lập doanh nghiệp tại Khánh Hòa  - Thành lập công ty tại Khánh Hòa  - Đăng ký kinh doanh tại Khánh Hòa  - Thành lập công ty tại Nha Trang

Thay đổi tỉ lệ vốn góp công ty TNHH hai thành viên tại Khánh Hoà

Trong quá trình hoạt động, công ty có thể thay đổi tỉ lệ vốn góp để phù hợp với tình hình hoạt động của mình. Sau đây tư vấn Blue sẽ hướng dẫn bạn thủ tục thay đổi tỉ lệ vốn góp công ty TNHH hai thành viên tại Khánh Hoà.thay-doi-ti-le-von-gop-cong-ty-tnhh-hai-thanh-vien-tai-khanh-hoa

Khi công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Khánh Hoà thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên, công ty gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Khánh Hoà. Hồ sơ gồm:

– Thông báo thay đổi tỷ lệ vốn góp

– Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi tỷ lệ vốn góp của Hội đồng thành viên.

– Bản sao biên bản họp về việc thay đổi tỷ lệ vốn góp của Hội đồng thành viên (có chữ ký của các thành viên dự họp) Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

– Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (đối với trường hợp thay đổi tỉ lệ vốn góp làm giảm vốn điều lệ). Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập;

– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

– Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

Trường hợp thay đổi tỉ lệ vốn góp làm giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn. Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề có vốn pháp định thì doanh nghiệp chỉ được đăng ký thay đổi tỉ lệ góp vốn làm giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành nghề đó.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo bổ sung bằng văn bản cho doanh nghiệp để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong đó ghi tỉ lệ vốn góp sau khi đã thay đổi của các thành viên tại mục Danh sách thành viên góp vốn.

Trên đây là thủ tục thay đổi tỉ lệ vốn góp công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Khánh Hoà. Nếu có vấn đề gì thắc mắc, hãy liên hệ với tư vấn Blue, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe bạn.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon