Văn phòng tư vấn doanh nghiệp uy tín tại Khánh Hòa  - Thành lập doanh nghiệp tại Khánh Hòa  - Thành lập công ty tại Khánh Hòa  - Đăng ký kinh doanh tại Khánh Hòa  - Thành lập công ty tại Nha Trang

Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh tại Khánh Hòa

1.Địa điểm kinh doanh là gì?

Địa điểm kinh doanh là nơi tiến hành các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Được đặt tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

Doanh nghiệp có thể thành lập một hoặc nhiều địa điểm kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp hoạt động để tiến hành kinh doanh. Địa điểm kinh doanh nộp thuế môn bài như công ty.

địa điểm kinh doanh

2. Quy định của Luật Doanh nghiệp về địa điểm kinh doanh

Điều 45 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định:

“Điều 45. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

1. Chi nhánh, là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

3. Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể”.

3. Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

Căn cứ vào quy định tại Khoản 2 Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì làm thông báo thành lập địa điểm kinh doanh theo trình tự sau:

  • Doanh nghiệp gửi thông báo thành lập địa điểm kinh doanh tại phòng đăng kí kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt địa điểm kinh doanh
  • Nội dung thông báo gồm:

+  Mã số doanh nghiệp;

+ Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh);

+  Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

+  Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;

+  Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

+  Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Hồ sơ được nộp đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa. Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để yêu cầu mã số địa điểm kinh doanh, sau đó cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon