Văn phòng tư vấn doanh nghiệp uy tín tại Khánh Hòa  - Thành lập doanh nghiệp tại Khánh Hòa  - Thành lập công ty tại Khánh Hòa  - Đăng ký kinh doanh tại Khánh Hòa  - Thành lập công ty tại Nha Trang

Văn phòng đại diện có chức năng gì?

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật”.- Luật Doanh Nghiệp năm 2014.

Như vậy Văn phòng đại diện có những đặc điểm cơ bản sau:

 • Văn phòng đại diện được lập ra với chức năng là một văn phòng trung gian chịu trách nhiệm liên lạc, giao dịch với các đối tác;
 • Thực hiện hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường và đối tác mới;
 • Có thể tiến hành rà soát thị trường, phát hiện hành vi xâm phạm ảnh hưởng xấu đến việc kinh doanh của Công ty, hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các doanh nghiệp đối thủ, đại diện công ty khiếu kiện về sự vi phạm nói trên.

Thành lập doanh nghiệp

Chức năng của Văn phòng đại diện:

 • Thực hiện công việc phát triển các ngành nghề kinh doanh đã được cơ quan chức năng cấp phép trên địa bàn hoạt động theo pháp luật hiện hành.
 • Thực hiện các công việc báo cáo với các cơ quan chức năng tại địa phương theo đúng quy định của nhà nước.
 • Tổ chức công việc hạch toán kinh tế theo nguyên tắc hạch toán độc lập.
 • Xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý theo qui mô định hướng của Hội đồng quản trị.
 • Thực hiện báo cáo tài chính định kỳ về trụ sở chính theo quy định riêng của doanh nghiệp.
 • Thực hiện việc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, kết quả tăng trưởng và chiến lược phát triển của cơ sở hàng năm.
 • Phối hợp với văn phòng trụ sở chính của doanh nghiệp và các cơ sở và chi nhánh khác trong việc khai thác khách hàng cũng- như việc điều động nhân viên.
 • Quản lý các mặt kinh doanh tại địa bàn hoạt động.
 • Soạn thảo những văn bản pháp quy để phục vụ cho mọi hoạt động của văn phòng dựa trên những văn bản pháp quy của doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập Văn phòng Đại diện tại Khánh Hòa:

 • Thông báo thành lập văn phòng đại diện;
 • Quyết định thành lập văn phòng đại diện;
 • Biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty Cổ phần, của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH.
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện;
 • Bản sao chứng thực cá nhân của người đứng đầu văn phòng đại diện.

Dịch vụ thành lập Văn phòng Đại diện tại Khánh Hòa

Blue cung cấp các gói dịch vụ thành lập công ty, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện… tại Khánh Hòa với chi phí thấp nhất và dịch vụ nhanh chóng nhất. Khách hàng tại Khánh Hòa vui lòng liên hệ tới Tư vấn Blue để được tư vấn cụ thể.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon