Văn phòng tư vấn doanh nghiệp uy tín tại Khánh Hòa  - Thành lập doanh nghiệp tại Khánh Hòa  - Thành lập công ty tại Khánh Hòa  - Đăng ký kinh doanh tại Khánh Hòa  - Thành lập công ty tại Nha Trang

Thủ tục tách công ty tại Khánh Hòa

Công ty TNHH và công ty Cổ phần có thể tách thành hai hoặc nhiều doanh nghiệp cùng loại.

Luật doanh nghiệp 2014 quy định có thể tách công ty bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty TNHH hoặc công ty cổ phần mới mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

1. Phương thức tách công ty:

 • Một phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng  với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chuyển sang cho công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;

thay-doi-ti-le-von-gop-cong-ty-tnhh-hai-thanh-vien-tai-khanh-hoa

 • Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới;
 • Kết hợp cả 2 trường hợp trên.

2. Thủ tục tách công ty:

 • Thông qua nghị quyết tách công ty
 • Gửi nghị quyết tách công ty cho các chủ nợ và thông báo cho người lao động;
 • Thông qua điều lệ công ty mới;
 • Tiến hành bầu hoặc bổ nhiệm các chức danh trong công ty được tách;

3. Hồ sơ tách công ty nộp lên Phòng đăng ký kinh doanh:

 • Nghị quyết tách công ty;
 • Biên bản họp về việc tách công ty;
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp mới;
 • Danh sách cổ đông của công ty được tách;
 • Điều lệ của công ty được tách.

4. Hậu quả pháp lý sau khi tách công ty:

Tư-vấn-chia-tách-công-ty-tại-Nghệ-An

 • Công  ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ và số lượng thành viên tương ứng với phần vốn góp, cổ phần  và số lượng thành viên giảm xuống đồng thời với đăng ký doanh nghiệp và các công ty mới;
 • Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa  thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

5. Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Blue

Blue là doanh nghiệp hàng đầu tại Khánh Hòa cung cấp các gói dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư, sở hữu trí tuệ, các hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp. Khách hàng vui lòng liên hệ tới hotline của Blue để được tư vấn chi tiết.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận