Văn phòng tư vấn doanh nghiệp uy tín tại Khánh Hòa  - Thành lập doanh nghiệp tại Khánh Hòa  - Thành lập công ty tại Khánh Hòa  - Đăng ký kinh doanh tại Khánh Hòa  - Thành lập công ty tại Nha Trang
Thành lập công ty
 • Dịch vụ thành lập công ty uy tín tại Khánh Hòa

  Bạn muốn thành lập doanh nghiệp tại Khánh Hòa mà chưa biết hồ sơ thủ tục? Bạn muốn tìm kiếm một đơn vị dịch vụ uy tín để thành lập công ty? Hãy liên hệ ngay tới tư vấn Blue – Đơn vị tư vấn thành lập doanh nghiệp hàng đầu tại Khánh Hòa sẽ cung cấp cho ...

  Bạn muốn thành lập doanh nghiệp tại Khánh Hòa mà chưa biết hồ sơ thủ tục? Bạn muốn tìm kiếm một đơn vị dịch vụ uy tín để thành lập công ty? Hãy liên hệ ngay tới tư vấn Blue – Đơn vị tư vấn thành lập d ...

 • Thành lập công ty tại thị xã Ninh Hòa – tỉnh Khánh Hòa

    Các dịch vụ Blue cung cấp tại thị xã Ninh Hòa Dịch vụ thành lập công ty: Công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân; Dịch vụ xin giấy phép con; Sở hữu trí tuệ; Dịch vụ khắc dấu công ty; Dịch vụ sau thành lập công ty ...

    Các dịch vụ Blue cung cấp tại thị xã Ninh Hòa Dịch vụ thành lập công ty: Công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân; Dịch vụ xin giấy phép con; Sở hữu trí tuệ; Dịch v ...

 • Phân biệt hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp Luật doanh nghiệp cho phép một hoặc nhiều doanh nghiệp được phép sáp nhập vào một công ty cùng loại. Nhiều người vẫn còn nhầm lẫn hợp nhất với sáp nhập công ty, chúng tôi có bài phân biệt sau:  Hợp nhất doa ...

  Phân biệt hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp Luật doanh nghiệp cho phép một hoặc nhiều doanh nghiệp được phép sáp nhập vào một công ty cùng loại. Nhiều người vẫn còn nhầm lẫn hợp nhất với sáp nhập công ...

 • Thủ tục tách công ty tại Khánh Hòa

  Công ty TNHH và công ty Cổ phần có thể tách thành hai hoặc nhiều doanh nghiệp cùng loại. Luật doanh nghiệp 2014 quy định có thể tách công ty bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty ...

  Công ty TNHH và công ty Cổ phần có thể tách thành hai hoặc nhiều doanh nghiệp cùng loại. Luật doanh nghiệp 2014 quy định có thể tách công ty bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của cô ...

 • Loại hình công ty TNHH là sự lựa chọn phổ biến khi thành lập doanh nghiệp vì tính chất pháp lý và quy mô của loại hình này. Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định công ty TNHH gồm công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH từ hai thành viên trở lên. 1. ...

  Loại hình công ty TNHH là sự lựa chọn phổ biến khi thành lập doanh nghiệp vì tính chất pháp lý và quy mô của loại hình này. Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định công ty TNHH gồm công ty TNHH một thành ...

 • Thành lập công ty kinh doanh bất động sản tại Khánh Hòa

  1.Điều kiện thành lập công ty Kinh doanh bất động sản – Luật kinh doanh bất động sản quy định Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật ...

  1.Điều kiện thành lập công ty Kinh doanh bất động sản – Luật kinh doanh bất động sản quy định Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh ...

 • Thành lập văn phòng đại diện tại Thành phố Cam Ranh

  Văn phòng đại diện : Là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện phải phù hợp với nội dung hoạt động của doan ...

  Văn phòng đại diện : Là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó. Nội dung hoạt động của văn phòng đại ...

 • Thay đổi trụ sở doanh nghiệp tại Khánh Hòa

  Mỗi công ty khi thành lập đều đăng ký hoạt động ở một địa chỉ cụ thể. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động doanh nghiệp có quyền thay đổi địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp mình. Doanh nghiệp có thể thay đổi trụ sở ở cùng tỉnh/ thành phố hoặc khác tỉnh/ ...

  Mỗi công ty khi thành lập đều đăng ký hoạt động ở một địa chỉ cụ thể. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động doanh nghiệp có quyền thay đổi địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp mình. Doanh nghiệp có thể thay ...

 • Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH một thành viên

  Theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức, cá nhân khác. Trong trường hợp chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ thì sau khi thực hiện việc ch ...

  Theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức, cá nhân khác. Trong trường hợp chuyển nhượng ...

 • Thủ tục thành lập chi nhánh tại Thành phố Nha Trang

  1. Đặc điểm pháp lý của chi nhánh Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của Doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của Doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ng ...

  1. Đặc điểm pháp lý của chi nhánh Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của Doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của Doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, ...