Văn phòng tư vấn doanh nghiệp uy tín tại Khánh Hòa  - Thành lập doanh nghiệp tại Khánh Hòa  - Thành lập công ty tại Khánh Hòa  - Đăng ký kinh doanh tại Khánh Hòa  - Thành lập công ty tại Nha Trang

Thành lập công ty cổ phần dựa trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập

Ngoài việc thành lập mới, doanh nghiệp có thể được thành lập bằng việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập. Sau đây tư vấn Blue hướng dẫn bạn thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Khánh Hoà dựa trên việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập.

Tham khảo==> Thành lập công ty tại Thanh Hóa

thanh-lap-cong-ty-co-phan-dua-tren-co-so-chia-tach-hop-nhat-sap-nhap

Cũng như các công ty cổ phần thành lập mới, công ty cổ phần thành lập dựa trên việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập cũng cần những hồ sơ theo quy định tại điều 22 Nghị định 78/NĐ-CP như sau:

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
  2. Điều lệ công ty.
  3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.
  4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ngoài các hồ sơ trên còn cần các giấy tờ cần thiết trong từng trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập được quy định tại điều 24 nghị định 78/NĐ-CP như sau:

  1. Trường hợp chia công ty cổ phần, phải có Nghị quyết chia công ty theo quy định tại Điều 192 Luật Doanh nghiệp, bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chia công ty và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị chia.
  2. Trường hợp tách công ty cổ phần, phải có Nghị quyết tách công ty theo quy định tại Điều 193 Luật Doanh nghiệp, bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc tách công ty và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị tách.
  3. Trường hợp hợp nhất một số công ty thành một công ty mới, phải có thêm các giấy tờ quy định tại Điều 194 Luật Doanh nghiệp và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của các công ty bị hợp nhất.
  4. Trường hợp sáp nhập một hoặc một số công ty vào một công ty khác, phải có thêm các giấy tờ quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập.

Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, doanh nghiệp nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Nếu hồ sơ cần bổ sung, Phòng đăng ký kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản đến doanh nghiệp. Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Trên đây là thủ tục thành lập công ty cổ phần dựa trên chia, tách, hợp nhất, sáp nhập. tư vấnBlue hy vọng giúp ích cho doanh nghiệp Khánh Hoà trong quá trình hoạt động của mình. Chúc doanh nghiệp thành công.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon