Văn phòng luật sư uy tín tại Khánh Hòa  - Thành lập doanh nghiệp tại Khánh Hòa  - Thành lập công ty tại Khánh Hòa  - Đăng ký kinh doanh tại Khánh Hòa  - Thành lập công ty tại Nha Trang

Thủ tục thông báo mẫu dấu

Con dấu của doanh nghiệp là một vật vô cùng quan trọng. Nó xuất hiện trong các giấy tờ, các chứng từ của công ty. Vì vậy sau khi thành lập doanh nghiệp, việc đầu tiên doanh nghiệp cần chú ý là thông báo mẫu dấu.

thu-tuc-thong-bao-mau-dau

Con dấu của doanh nghiệp được quy định tại điều 44 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

  1. a) Tên doanh nghiệp;
  2. b) Mã số doanh nghiệp.
  3. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
  4. Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.
  5. Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.
  6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Theo khoản 2 điều 44 Luật doanh nghiệp 2014 và khoản 4 công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD năm 2015 thì trước khi sử dụng con dấu, doanh nghiệp gửi thông báo mẫu dấu đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp trực tuyến qua website đăng ký doanh nghiệp để được đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo cần có:

– Quyết định đối với công ty TNHH 1 thành viên;

– Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên; của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Sau khi nhận được hồ sơ về thông báo mẫu dấu, Phòng đăng ký kinh doanh làm thủ tục cập nhật mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là hồ sơ và thủ tục thông báo mẫu dấu dành cho doanh nghiệp mới thành lập. Mọi vấn đề thắc mắc, Quý doanh nghiệp hãy liên hệ với Luật Blue để được giải đáp nhanh chóng, kịp thời.

 

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận